Inici

Per al meu despatx professional, diligència, lleialtat i ètica són les premisses sobre les quals fonamento la relació amb els demandants dels meus serveis.

La recerca de la qualitat és una exigència, i l’esperit innovador unit al de superació, el motor de la meva funció notarial. Una forma de treballar i entendre l’estatut del Notari que  m’ ha fet mereixedor de la confiança de particulars i empresaris.

La qualificació tecnològica d’una pràctica notarial moderna és l’instrument que em permet l’exercici més adequat de la professió a les noves demandes institucionals, econòmiques i socials.

El meu equip professional, encapçalat pel Notari titular, ens permet oferir, d’aquesta manera, un assessorament integral, perfectament coordinat, en qualsevol cas o circumstància, per a totes les matèries jurídiques i fiscals relatives al món de particulars i empreses. Tot això dins de l’exercici propi dels Notaris en l’àmbit de la seguretat jurídica preventiva.

A més, la nostra independència em posa en situació de treballar coordinats amb registres públics, de la propietat i mercantils, firmes d’advocats, arquitectes, auditors, comptables, institucions financeres, assessors i gestors professionals dels diversos camps relacionats amb una activitat notarial actualitzada.